UUTISIA SEURAKUNNASTA

Utsjoen seurakunnan asiat Oulun tuomiokapitulissa

Oulun hiippakunnan tuomiokapituli käsitteli Utsjoen seurakunnan asiaa kokouksessaan 13.6.2017.

Tässä alla kokouksen päätös:

Inarin ja Utsjoen seurakuntien kirkkovaltuustot ovat hyväksyneet Pohjois-Lapin seurakuntayhtymän perussäännön ja seurakuntayhtymälle siirtyvän omaisuusluettelon. Selvitysmies Juha Muilu on toimittanut tuomiokapituliin esityksen Inarin ja Utsjoen seurakuntien rakennemuutoksesta.

Tuomiokapituli antaa saadun selvityksen pohjalta seuraavan lausunnon:

1.Tuomiokapituli esittää kirkkohallitukselle, että se hyväksyy Pohjois-Lapin seurakuntayhtymän perussäännön sekä luettelot seurakuntayhtymälle siirtyvästä omaisuudesta.

2. Lisäksi tuomiokapituli esittää, että kirkkohallitus myöntää Utsjoen seurakunnalle 183.116 euron toimintatuen luottolimiittiin, lainanhoitokuluihin sekä toiminta-avustukseen vuonna 2017. Lisäksi esitetään, että kirkkohallitus huomioi vuoden 2018 talousarviossa Karigasniemen kappelin pankkilainan loppuosan takaisinmaksun.

3. Sekä Utsjoen että Inarin seurakunnat ovat esittäneet, että Utsjoen seurakunta voisi jatkaa itsenäisenä. Tuomiokapituli esittääkin kirkkohallitukselle, että mikäli se maksaa Karigasniemen kappelin pankkilainan kokonaisuudessaan vuonna 2018, kirkkohallitus samalla harkitsee Kirkolliskokouksen talousvaliokunnan esityksen ja kirkolliskokouksessa käydyn keskustelun nojalla, että Utsjoen seurakunnalle maksettaisiin kohtuullista vuosittaista lisätukea kolmen vuoden ajan. Tämä merkitsisi, että Suomen ainoalle saamelaisenemmistöiselle seurakunnalle annettaisi määräaika näyttää, että seurakunta kykenee hoitamaan perustehtävänsä itsenäisesti.

4. Tuomiokapituli toivoo, että piispa Samuel Salmen kanssa käydään keskustelu asiasta ennen lopullista ratkaisua.

Tämä siis on Tuomiokapitulin lausunto asiasta. Kirkkohallitus tekee päätöksen syksyllä.

Tässä vielä selvitysmies Juha Muilun esitys Oulun tuomiokapitulille:

Selvitysmies Juha Muilun esitys Oulun tuomiokapitulille

Hautausmaat on nyt siivottu

Utsjoen seurakunnan hautausmaat on siivottu viikolla 23. Kaikilla hautausmailla oli ilahduttavan paljon talkoolaisia ja haudat saatiin hyvin kunnostettua. Lisäksi sää suosi, talkoopäivinä tuli kesä ja aurinko paistoi.

Kaikilta hautausmailta on poistettu haudoilta kuihtuneet kukat ja myös haalistuneet tekokukat. Kynttilöiden kuoret on myös viety pois.

Lämmin kiitos kaikille talkoolaisille.

 

Vauhtia ja iloa seurakunnan lastenleirillä

Utsjoen seurakunnan kesä alkoi lastenleireillä seurakuntatalolla. Ensimmäisellä leirillä, Natiaisten leirillä, oli 35 osallistujaa. He olivat 6 – 9 –vuotiaita. Leiriviikko jatkui 10 – 14-vuotiaiden leirillä. Pienempien lasten leirillä oltiin kaksi yötä, isompien leirillä neljä yötä.

Natiaisten leirillä on vauhdikas tunnelma, sääkin lämpeni sopivasti leirin aluksi. Iivari Halonen, 6, oli ensimmäistä kertaa lastenleirillä. Hän vakuutti tulevansa myös ensi vuonna ja kertoi, että kotiin ei ole ikävä.

– Parasta on se, että saan tänään olla vesisotaa.

Vesisodassa Antti kastuikin aivan kokonaan, mutta se vain nauratti ja kuivia vaihtovaatteita löytyi omasta kassista.

Omer Shahar, 8, oli juuri käynyt leirin kioskilla karkkiostoksilla.

– Kivaa oli se, kun kävimme uimassa ja myös leiriolympialaiset olivat mukavat.

Adriana Niittyvuopio, 8, oli myös ensimmäistä kertaa leirillä. Adriana kertoi, että parasta on vapaa-aika. Silloin hän syö karkkeja ja pomppii trampoliinilla.

Riia Tapiola kertoi nukkuneensa sohvalla ja nukutti hyvin. Riia oli jo neljättä kertaa mukana leirillä.

– On kiva olla kavereiden kanssa, täällä on kivaa tekemistä.

Leirillä oli mukana viisi isosta. Jokaisella isosella on oma ryhmänsä ja isoset kertovat, että heidän tehtävänään on pitää huolta leiriläisistä ja olla apuna aina kun tarvitaan. Juuso Valle, 15 ja Jouna Raudasoja, 15 ovat ensimmäistä kertaa mukana isosena. Jouna kertoi oppineensa kokeneemmilta isosilta sitä, miten isosena ollaan. Juuson mielestä haastavinta on kaikkien lasten perässä pysyminen!

– On hienoa huomata, että lapset toimivat ohjeiden mukaan ja seuraavat meitä isosia, kertoo Jouna.

Leirillä on mukana myös nuorisotyönohjaajaharjoittelija, Satu Oranne Ylivieskasta. Hän kuvaa, että leirielämä on juuri sitä, mitä hän odottaa työelämältä.

– Lapset ovat ihania, he ovat aitoja ja vilpittömiä.

Tosin Satu toteaa, että leirityö on myös raskasta, koska koko ajan pitää olla saatavilla. Leirin ohjelmaan on kuulunut myös luontopolku kysymysrasteineen. Koulun salissa on leikitty myös taskulamppusotaa ja seurakuntatalon pihalla on temppurata. Olennaista leirillä on myös syöminen. Leiriläisten mielestä ruoka on aina hyvää. Leirin ohjelmaan kuuluvat myös Raamattuopetukset ja iltahartaudet. Leirin järjestelyistä vastaava nuorisotyönohjaaja Juha Reinola sanoo, että leiriläiset ovat ihania.

– Teen tätä työtä, koska Jumala on, hän on rakastava ja armollinen. Nautin tästä työstä.

Leiri hiljenee iltapalan jälkeen lipunlaskuun ja iltahartauteen. Jokainen löytää oman paikkansa ja jäljellä on vielä yksi leiripäivä.

      

 

Utsjoen ja Inarin kirkkovaltuustot kokoontuivat 9.5.17

LEHDISTÖTIEDOTE  10.5. 2017

Inarin ja Utsjoen seurakuntien tilanne

Inarin ja Utsjoen seurakuntien kirkkovaltuustot kokoontuivat tiistai-iltana ja molempien seurakuntien valtuustot hyväksyivät kirkkoneuvostojensa esityksen Pohjois-Lapin seurakuntayhtymän perustamiseksi.

Sekä Utsjoella että Inarissa kirkkovaltuustot kuitenkin pitivät ensisijaisena vaihtoehtona sitä, että Utsjoen seurakunta säilyisi itsenäisenä. Utsjoella kirkkovaltuusto halusi liittää kirkkovaltuuston pöytäkirjaan Utsjoen seurakunnan tueksi kerätyn adressin. Adressiin oli kertynyt yli viisisataa nimeä Utsjoen seurakunnan puolesta.

Inarissa päätökseen liitettiin Kirkkohallitukselle osoitettu vetoomus, jossa viitataan Kirkolliskokouksen talousvaliokunnan esitykseen tukea Utsjoen seurakuntaa sekä  Kirkolliskokouksessa käytyyn keskusteluun Utsjoen puolesta. Inarin seurakunta toivoo, että Kirkkohallitus maksaisi Karigasniemen kappelin rakentamisesta aiheutuneet velat.

Lopullisen päätöksen seurakuntien tulevasta yhteistyön muodosta tekee Kirkkohallitus. Sitä ennen vielä Oulun tuomiokapituli käsittelee asiaa.

Päivi Aikasalo, Utsjoen kirkkoherra (ma) 0400 392 224; paivi.aikasalo@evl.fi

Tuomo Huusko, Inarin kirkkoherra 040 733 8153; tuomo.huusko@evl.fi

Inarin ja Utsjoen kirkkoneuvostot kokoontuivat 30.4.17

LEHDISTÖTIEDOTE                                                  30.4.17

Pohjois-Lapin seurakuntayhtymä –hanke etenee

Inarin ja Utsjoen seurakuntien luottamushenkilöt ovat kuluneen viikonlopun (29. – 30.4.) aikana pohtineet yhdessä seurakuntien yhteistyötä ja selvitysmies Juha Muilun johdolla yhteistyöstä on hahmoteltu erilaisia malleja. Jo aikaisemmin molempien seurakuntien kirkkovaltuustot ovat hyväksyneet päätöksen, jonka mukaa Utsjoen seurakunta liitetään kappeliseurakuntana Inarin seurakuntaan.

Selvitysmiehen johdolla on molemmissa seurakunnissa keskusteltu myös seurakuntayhtymän perustamisesta. Sunnuntaina sekä Inarin että Utsjoen seurakuntien kirkkoneuvostot kokoontuivat kumpikin tahollaan, ja molemmat kirkkoneuvostot päättivät esittää kirkkovaltuustoille Pohjois-Lapin seurakuntayhtymän perustamista. Tähän seurakuntayhtymään kuuluisi kaksi seurakuntaa, Inarin seurakunta ja Utsjoen seurakunta. Molemmissa seurakunnissa olisi oma kirkkoherra. Seurakuntayhtymä vastaisi kiinteistöistä ja taloudesta, kumpikin seurakunta päättäisi itse omasta toiminnastaan.

Molempien seurakuntien kirkkovaltuustot kokoontuvat 9.5. ja jos molemmat kirkkovaltuustot vielä hyväksyvät tämän Pohjois-Lapin seurakuntayhtymän yhteistyön muodoksi, kappeliseurakuntahanke raukeaa ja selvitysmies Juha Muilu esittää Oulun Tuomiokapitulille Pohjois-Lapin seurakuntayhtymän perustamista.

Inarin kirkkoherra Tuomo Huuskon mukaan Inarin seurakunnan kirkkoneuvosto halusi yksimielisesti viedä seurakuntayhtymämallin valtuuston käsittelyyn, jotta Inarin seurakunnalla on mahdollisuus vielä punnita molempia vaihtoehtoja.

Utsjoen vt kirkkoherra Päivi Aikasalo kertoo, että Utsjoella seurakuntayhtymä tuntuu paremmalta vaihtoehdolta kuin liittyminen kappeliseurakuntana Inarin seurakuntaan. Seurakunnan luottamushenkilöt löysivät seurakuntayhtymämallista monia hyviä puolia:

– Olennaista on se, että Utsjoen seurakunta säilyisi saamelaisenemmistöisenä seurakuntana, sen nimi säilyisi, Utsjoella olisi oma kirkkoherra ja täällä voisimme itse päättää seurakuntaelämän toteuttamisesta.

 

Päivi Aikasalo, Utsjoen vt kirkkoherra 0400 392 224; paivi.aikasalo@evl.fi

Tuomo Huusko, Inarin kirkkoherra 040 733 8153; tuomo.huusko@evl.fi

Utsjoen seurakunnan nuorisotyö palkittiin

Utsjoen seurakunnan nuorisotyöntekijälle Juha Reinolalle on myönnetty Kirkon lapsi- ja nuorisotyön kunniaplaketti. Kunniaplaketin myöntää Kirkkohallituksen Kasvatus ja perheasiat –yksikkö. Huomionosoituksen perusteena on pitkäkestoinen ja ansiokas työskentely kirkon lapsi- ja nuorisotyön alueella. Plaketti myönnetään kerran vuodessa ja Juha Reinola on tänä vuonna ainoa palkinnon saaja.

Juha Reinola on toiminut noin 30 vuoden ajan Utsjoen seurakunnan nuorisotyönohjaajana. Palkitsemista on perusteltu mm. sillä, että hänen vastuualueensa on laaja. Ainoana työntekijänä hän toimii päiväkoti-ikäisistä, varhaisnuorisotyöhön ja lukiolaisiin saakka. Juha Reinolan työote on paneutuva. Hän ei säästä aikaansa eikä vaivojaan. Seurakunnan pitkäaikaisena työntekijänä hänet tunnetaan paikkakunnalla ja hänen puoleensa on helppo kääntyä elämän erilaisissa tilanteissa. Hänen erityinen ansionsa on lasten ja nuorten kohtaamisessa.

Reinola itse kuvaa työtään mielenkiintoiseksi ja innostavaksi.

– Teen työtäni, koska kristillinen kasvatus on tärkeää, uskon asiaani. Lapset ja nuoret ovat ihania ja innostuneita.

Reinola haluaa erityisesti kiittää sitä, että koko seurakunta tukee nuorisotyötä ja erityisen ilahduttavaa on se, että jo toista sukupolvea on mukana toiminnassa.

– Vanhemmat tietävät, mihin he tuovat lapsensa, koska heillä itsellään on hyviä muistoja omista leiriajoistaan. Voimavaranani ovat myös työssä mukana olevat aikuiset. Talkoolaisia on riittänyt ja moni on halunnut tukea nuorisotyötä myös taloudellisesti.

Juha Reinolan työssä näkyy innostus ja on hyvin uskottavaa, kun hän sanoo, että lapset ja nuoret ovat hänelle rakkaita ja seurakunta on hänelle rakas.

 

Teksti: Päivi Aikasalo

Kuvat: Päivi Aikasalo (talvikuva) ja Sara Kangas-Korhonen (kesäkuvat)