Seurakunnan yhteistyökumppaneita

Utsjoen seurakunta tekee verkostoyhteistyötä useiden paikallis-, alue- ja valtakunnan sekä Suomen ja Norjan raja-alueen toimijatahojen kanssa.

Kokemusten perusteella verkostoitunut yhteistyö pohjoisimman seurakunnan monikulttuurisella asuinseudulla tukee ihmisten laaja-alaista hengellistä, henkistä, fyysistä, sosiaalista ja terveydellistä hyvinvointia.

Yhteistyötä tehdään sekä Utsjoen kunnan että Lapin rovastikunnan seurakuntien kanssa monipuolisesti.

Utsjoen seurakunnan ja järjestöjen välinen yhteistyö on ollut hedelmällistä kuten SámiSoster ry:n, ASPAn,  MLL:n, Eränkävijöiden, VPK:n kanssa. Seurakunnan nuorisotyössä tehdään myös kiinteää yhteistyötä Lapin alueella pelastustoimen kanssa. Utsjoen seurakunnan ja alueen yrittäjien välinen yhteistyö on ollut erittäin monipuolista ja jatkunut useita vuosikymmeniä.

Raja-alueyhteistyötä on toteutettu useita vuosia Utsjoen, Kaarasjoen ja Tanan seurakuntien välillä. Alueella asuvat seurakuntalaiset tapaavat toisiaan säännöllisesti esimerkiksi yhteisen saamen-, norjan-ja suomenkielisen -rajajuhlan merkeissä.