Seurakunnan työntekijät ja kirkkoherranvirasto

 

Utsjoen ja Inarin seurakuntien yhteinen kirkkoherranvirasto: inarin.seurakunta@evl.fi; Puh. +358 40 760 4202 ja Faksi: +358 16 663 555

Kirkkoherra Päivi Aikasalo +358 400 392 224 paivi.aikasalo(at)evl.fi

Diakoniatyöntekijä Satu Näätänen:+358 40 8446259 satu.naatanen (at)evl.fi

Satu on virkavapaalla 15.8. saakka. Sijaisena toimii Kirsi-Marja Wargh.

kirsi-marja.wargh (at) evl.fi

Nuorisotyönohjaaja Ville Orjala: +358 40 743 1859 ville.orjala@evl.fi

Utsjoen suntio Juha Reinola: +358 40 5492542 juha.reinola(at)evl.fi

Karigasniemen kappelin suntio Urho Ylisirkka +358 40 5105898

(yllä olevissa sähköpostiosoitteissa @-merkki on korvattu (at) –merkillä)

Nuvvuksen rukoushuoneen suntio Urho Guttorm +358 40 739 1961

Outakosken hautausmaan hoitaja Marianna Heikurainen +358 40 740 8603

Utsjoen seurakunnalla ja Inarin seurakunnalla on yhteinen kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto Ivalossa. Utsjoen seurakunnan omat työntekijät toimivat Utsjoella. Kirkollisiin toimituksiin (kaste, vihkiminen, hautajaiset jne.) liittyvissä asioissa ota yhteys kirkkoherranvirastoon ja toimitilojen varauksiin liittyvissä asioissa ota yhteys suoraan Päivi Aikasaloon.

Utsjoen ja Inarin seurakuntien yhteisen kirkkoherran viraston osoite: Sairaalantie 5, 99800 Ivalo

* viraston aukioloaika: ma-pe 10 -14 JA puhelinpalvelu klo 9 – 14

* viraston email: inarin.seurakunta@evl.fi; Puh. +358 40 760 4202 ja Faksi: +358 16 663 555