Seurakunnan hallinto ja talous

PÄÄTÖKSIÄ:

Utsjoen seurakunnan kirkkovaltuuston kokouksessa 9.5.17 päätettiin hyväksyä seuraava kolmikohtainen esitys:

1. hyväksyttiin Pohjois-Lapin seurakuntayhtymän perussääntö, jolla perustetaan Inarin ja Utsjoen seurakuntien muodostama seurakuntayhtymä,

2. hyväksyttiin Pohjois-Lapin seurakuntayhtymään siirtyvän omaisuuden luettelo ja

3. alistettiin päätös kirkkohallituksen ratkaistavaksi.

Kirkkovaltuusto piti kuitenkin ensisijaisena vaihtoehtona sitä, että Utsjoen seurakunta säilyy nykyisellään.

Lisäksi kirkkovaltuusto pitäi tärkeänä, että Kirkkohallitus neuvottelee asiasta piispa Samuel Salmen kanssa ennen lopullisen päätöksen tekoa.

Kirkkovaltuusto liitti tähän pykälään Utsjoen seurakunnan tueksi kerätyn adressin.

AJANKOHTAISET ASIAKIRJAT

Kirkkohallituksen Raportti Utsjoen seurakunnan hallinnon ja talouden kohdennetusta tarkastuksesta

Seurakuntajaon muutosta ja seurakuntayhtymän perustamista koskeva hallinnollinen ohjeistus

HALLINNON PÖYTÄKIRJOJA

Kirkkoneuvosto 15.12.2016 kn-poytakirja-15-12-2016-hyvaksytty

Kirkkovaltuusto 15.12.2016 kv-poytakirja-15-12-2016-hyvaksytty

Kirkkoneuvosto 15.11.2016 kn-poytakirja-11-16-pdf

Kirkkovaltuusto 15.11.2016 kv-poytakirja-3-16-pdf

VUOSI 2017

KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAT

Kirkkoneuvoston pöytäkirja 31.1.17

Kirkkoneuvoston pöytäkirja 16.2.17

Kirkkoneuvoston pöytäkirja 20.3.17

Kirkkoneuvoston pöytäkirja 30.4.17 KN pöytäkirja 4.17 liitteineen

Kirkkoneuvoston pöytäkirja 1.6.17 KN Pöytäkirja 5.17

Kirkkoneuvoston pöytäkirja 17.8.17 KN Pöytäkirja 6.17

KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAT

Kirkkovaltuuston pöytäkirja 31.1.17 KV pöytäkirja 1.17

Kirkkovaltuuston pöytäkirja 30.3.17 KVpöytäkirja 2.17

Kirkkovaltuuston pöytäkirja 9.5.17 KV pöytäkirja 3.17

Liite 10, adressi puuttuu pöytäkirjasta.

KIRKKOVALTUUSTO 2015-2018

Väinö Guttorm (puheenjohtaja), Ursula Waltari (varapj.), Nils Eric Lukkari, Markku Halonen, Anu Pieski, Seppo Punna, Tarja Halonen, Jouni Esa Nousuniemi, Veikko Guttorm, Marketta Vuolab ja Kirsti Guttorm.

Kirkkovaltuuston varajäsenet seuraavassa järjestyksessä Marjut Mellanen, Anne Parkkonen, Tarja E. Länsman ja Marjut Laiti.

KIRKKONEUVOSTO  2017 – 2018

Jäsen                                   Varajäsen

Pj Päivi Aikasalo, kirkkoherra 1.4.2017-31.12.2017 paivi.aikasalo@evl.fi

Vpj Tarja Halonen tarjaa.halonen@gmail.com                 Marketta Vuolab  mskvuolab@gmail.com

Jouni Esa Nousuniemi jouniesa.nousuniemi@gmail.com           Irene Orti irene.orti@yahoo.com

Anne Parkkonen annukka01@hotmail.com                      Eero Laiti eero.laiti@gmail.com

Anu Pieski    anu.pieski@pp.inet.fi                                     Mari Anna Nillukka gullogo@hotmail.fi

Inga Länsman inga.lansman@gmail.com                     Tarja E. Länsman tarja.lansman@lappi.fi

Urho Pieski upieski@hotmail.com                              Halonen Markku,halonen.markku@gmail.com

 

LÄHETYS- JA PALVELUTYÖN JOHTOKUNTA 2017-2018

Varsinaiset jäsenet Marketta Vuolab, Marjut Mellanen, Jouni Esa Nousuniemi, Jaana Reinola, ja Markku Halonen.

 Varajäsenet Taina Kähkönen, Maija-Liisa Guttorm, Tarja E. Länsman, Ismo Manninen ja Seppo Punna.

Varajäsenet tulevat sijalle valintajärjestyksessä.

LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA 2017-2018

 Markku Halonen, Anne Parkkonen,

Kirsi Kvist—Aikio, Anu Pieski ja Tommi Kanala.

Varajäsenet Henna Lukkari, Lotta Pyykkönen, , Maija Länsman, Jouni Esa

Nousuniemi ja Nils-Eric Lukkari.

Varajäsenet tulevat sijalle valintajärjestyksessä.

 SEURAKUNNAN KIINTEÄN JA IRTAIMEN OMAISUUDEN TARKISTAJAT

Seppo Punna (puheenjohtaja), Ismo Manninen ja Birit Vuolab.

SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNTA

Ursula Waltari, Kirsti Guttorm ja Jouni Esa Nousuniemi, varalle Seppo Punna, Marketta Vuolab ja Markku Halonen.