Seurakunnan hallinto ja talous

Pohjois-Lapin seurakuntayhtymässä pidettiin seurakuntavaalit maaliskuussa 2018. Vaaleissa valittiin Utsjoen seurakunnan edustajat Pohjois-Lapin seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon.

UTSJOEN EDUSTAJAT, YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO

 Guttorm, Väinö; Vuolab, Marketta; Niityvuopio, Osmo; Harjunen, Maarit-Sofia ja Nousuniemi, Jouni Esa

VARALLA: Halonen, Tarja; Keskitalo, Paulus; Guttorm, Veikko; Waltari, Ursula; Guttorm, Kirsti ja Tähkäpää, Maiju

Vaaleissa valittiin myös uusi seurakuntaneuvosto:

UTSJOEN SEURAKUNTANEUVOSTO

Guttorm, Väinö; Harjunen, Maarit-Sofia; Vuolab, Marketta; Nousuniemi, Jouni Esa; Guttorm, Veikko; Halonen, Tarja; Waltari, Ursula ja Morottaja, Pentti

VARALLE: Tähkäpää, Maiju ja Guttorm, Kirsti

Seurakutaneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra Päivi Aikasalo. Seurakuntaneuvosto on valinnut varapuheenjohtajaksi Marketta Vuolabin.

YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

Pohjois-Lapin seurakuntayhtymän Yhteinen kirkkovaltuusto on valinnut Utsjoen edustajiksi Yhteiseen Kirkkoneuvostoon Osmo Niittyvuopion (varalla Jouni Esa Nousuniemi) ja Marketta Vuolabin (varalla Maarit-Sofia Harjunen)

KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAT

Kirkkoneuvoston pöytäkirja 22.11.17 KN Pöytäkirja 9.17

Kirkkoneuvoston pöytäkirja 13.12.17KN Pöytäkirja 10.17

Kirkkoneuvoston pöytäkirja 28.12.17 KN Pöytäkirja 11.17

 

VUOSI 2018

Väliaikaisen seurakuntaneuvoston pöytäkirja 25.1.18 SRKN 1.18 Pöytäkirja

Väliaikaisen seurakuntaneuvoston pöytäkirja 26.2.18 SRKN 2.18 Pöytäkirja

Väliaikaisen seurakuntaneuvoston pöytäkirja 22.3.18 SRKN 3.18 Pöytäkirja

Seurakuntaneuvoston pöytäkirja 21.6.2018 SRKN 4.18 Pöytäkirja

Seurakuntaneuvoston pöytäkirja 27.9.2018 SRKN 5.18 Pöytäkirja 

Seurakuntaneuvoston pöytäkirja 26.10.2018 SRKN 6.18 Pöytäkirja

Seurakuntaneuvoston pöytäkirja 30.11.2018 SRKN 7.18 Pöytäkirja

VUOSI 2019

Seurakuntaneuvoston pöytäkirja 1.3.2019 SRKN 1.19 Pöytäkirja

Seurakuntaneuvoston pöytäkirja 28.3.2019 SRKN 2.19 Pöytäkirja

Seurakuntaneuvoston pöytäkirja 9.6.2019 SRKN 3.19 Pöytäkirja

TIETOSUOJA UTSJOEN SEURAKUNNASSA:

EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan rekisterinpitäjällä on informointivelvollisuus eli rekisteröityjä on informoitava heidän henkilötietojensa käsittelystä.

Utsjoen seurakunta tallentaa henkilöistä tarpeellisia tietoja seurakunnan henkilörekistereihin. Henkilörekisterien tietoja käytetään henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien täyttämiseksi. Henkilötiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä voida luovuttaa ulkopuolisille, ellei siihen ole laissa määriteltyjä perusteita.

Lisätietoja henkilörekistereistä, henkilötietojen käsittelystä sekä henkilörekistereitä koskevat tietosuojaselosteet ovat saatavilla Utsjoen seurakunnassa kirkkoherralta.