Diakoniatyö

 

DIAKONIA-AVUSTUKSET

Seurakunta on saanut lahjoituksena rahaa diakoniatyöhön. Seurakuntaneuvosto päätti, että Utsjoen Sähköosuuskunnan lahjoitus käytetään seurakunnan diakonia-avustuksiin. Seurakunnan diakonia-avustuksia on nyt haettavana. Hakemus tehdään täyttämällä hakemuslomake ja palauttamalla se osoitteeseen kirsi-marja.wargh@evl.fi Hakemuksen voi palauttaa myös postissa (Kirsi-Marja Wargh PL 23 99920 Utsjoki) tai henkilökohtaisesti diakoniatyöntekijälle. Hakemuslomakkeen voi tulostaa seurakunnan nettisivulta tai sen saa seurakunnan työntekijöiltä. Hakemuksia käsitellään ma 1.2.21 ja 15.2.21. Diakonia-avustuksia käsittelee diakoniatyöntekijän kanssa seurakuntaneuvoston valitsema työryhmä. Kysymykset Kirsi-Marja Wargh 040 844 6259.

Diakonia-avustus on tarkoitettu pienituloisille, vähävaraisille, työttömille, lomautetuille tai muille taloudellisissa vaikeuksissa oleville.

Avustus annetaan lahjakorttina paikallisiin liikkeisiin tai tilisiirtona kuittia vastaan.

HAKEMUSLOMAKE

Word-muoto: Diakonia-avustuksen hakemus

Pdf-muoto: Diakonia-avustuksen hakemus

 

Diakoniatyöntekijä Kirsi-Marja Wargh + 358 40 844 6259. Ole rohkeasti yhteydessä!

 

************************************************************************

Hävikkiruokajakelua (jos jaettavaa on) yhdessä Samisosterin kanssa Nuorgamissa rukoushuoneella to klo 13.30 – 14.00 

DIAKONIA on kristillistä palvelutyötä, mikä perustuu Jeesuksen antamaan esimerkkiin. Varhaisimmassa seurakunnassa oli diakonin virka, minkä tehtävänä oli pitää huolta köyhistä ja sairaista sekä huolehtia heidän taloudellisesta ja hengellisestä hyvin-voinnistaan. Diakoniatyö tukee ihmisiä arjen kysymysten keskellä ja pyrkii auttamaan vaikeuksien kohdatessa.

 Utsjoen seurakunnan diakoniatyötä toteutetaan:
Yksilöllisenä toimintana kotikäynteinä, vastaanottotyönä, sielunhoito- ja keskusteluapuna sekä taloudellisena tukena. Yksittäisissä tukiasioissa ratkaisut seurakunnan taholla tekevät diakoniatyöntekijä yhdessä kirkkoherran kanssa. Suuremmissa taloudellisissa asioissa seurakunta tekee yhteistyötä Utsjoen kunnan sosiaalitoimen kanssa.

Ryhmätyönä kirkkopyhinä, leireinä, kerhoina, diakoniapiireinä, retkinä, juhlina ja tempauksina.

Yhteis –ja verkostotyönä Utsjoen kunnan ja erityisesti kunnan sosiaali- ja terveystoimen, Lapin rovastikunnan seurakuntien, sekä muiden paikallisten,  alueellisten ja valtakunnallisten toimijoiden yhteistyönä, esimerkiksi Yhteisvastuu-keräykset ja EU-ruokatuki.

Vapaaehtoistyönä aktivoimalla vapaaehtoisia avustajia tukemaan diakoniatyötä eri tavoin. Jos olet kiinnostunut vapaaehtoistyöstä, ota yhteyttä seurakuntasisareen!