Diakoniatyö

Diakoniatyöntekijä Satu Näätänen+ 358 40 844 6259.

Ilosanomapiiri maanantaisin rukoushuoneella klo 18 seuraavasti: 5.8., 12.8., 19.8 ja 26.8.

EU-ruoka-avustuksia edelleen saatavana.

 

Olet lämpimästi tervetullut mukaan tilaisuuksiin! Muistathan seurata kirkollisia ilmoituksia myös Inarilainen-lehdestä.

Voit ottaa yhteyttä diakoniatyöntekijään mieltäsi painavissa asioissa. Diakonityöntekijä huolehtii myös EU-ruoka-avustusten jakelusta.

Ole rohkeasti yhteydessä!

************************************************************************

DIAKONIA on kristillistä palvelutyötä, mikä perustuu Jeesuksen antamaan esimerkkiin. Varhaisimmassa seurakunnassa oli diakonin virka, minkä tehtävänä oli pitää huolta köyhistä ja sairaista sekä huolehtia heidän taloudellisesta ja hengellisestä hyvin-voinnistaan. Diakoniatyö tukee ihmisiä arjen kysymysten keskellä ja pyrkii auttamaan vaikeuksien kohdatessa.

 Utsjoen seurakunnan diakoniatyötä toteutetaan:
Yksilöllisenä toimintana kotikäynteinä, vastaanottotyönä, sielunhoito- ja keskusteluapuna sekä taloudellisena tukena. Yksittäisissä tukiasioissa ratkaisut seurakunnan taholla tekevät diakoniatyöntekijä yhdessä kirkkoherran kanssa. Suuremmissa taloudellisissa asioissa seurakunta tekee yhteistyötä Utsjoen kunnan sosiaalitoimen kanssa.

Ryhmätyönä kirkkopyhinä, leireinä, kerhoina, diakoniapiireinä, retkinä, juhlina ja tempauksina.

Yhteis –ja verkostotyönä Utsjoen kunnan ja erityisesti kunnan sosiaali- ja terveystoimen, Lapin rovastikunnan seurakuntien, sekä muiden paikallisten,  alueellisten ja valtakunnallisten toimijoiden yhteistyönä, esimerkiksi Yhteisvastuu-keräykset ja EU-ruokatuki.

Vapaaehtoistyönä aktivoimalla vapaaehtoisia avustajia tukemaan diakoniatyötä eri tavoin. Jos olet kiinnostunut vapaaehtoistyöstä, ota yhteyttä seurakuntasisareen!