Ohcejoga searvegoddi – Utsjoen seurakunta

Pääsiäisen ajan tapahtumat. Katso tästä.  Pääsiäinen

Kevättalven ja kevään toimintaa

Kevään toiminnan esite on tässä. Utsjoen seurakunnan kevät 2019

Esite on joettu koteihin. Tervetuloa mukaan toimintaan.

UTSJOEN SEURAKUNNAN KIRKKOHERRAN VIRKA

Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa on haettavana Utsjoen seurakunnan kirkkoherran virka.

Utsjoen seurakunnan seurakuntaneuvosto on määrittänyt kirkkoherran viran erityiseksi tarpeeksi seuraavan piirteen:

– valmius työskennellä monikulttuurisessa ympäristössä

Kirkkoherra valitaan välittömällä vaalilla. Kirkkoherran virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon ja seurakuntatyön johtamisen tutkinnon suorittanut pappi. Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Virkaan valittavalta edellytetään suomen kielen taidon lisäksi pohjoissaamen kielen taitoa tai sitoutumista sen hankkimiseen.

Hakemukseen on liitettävä nimikirjaote, josta ilmenee esteettömyys hakea kirkkoherran virkaa, sekä lääkärintodistus (T-lomake). Varsinainen hakemus kirjoitetaan sähköisessä hakulomakkeessa kenttään Vapaamuotoinen hakemus. Nimikirjaote liitetään kohtaan Ansioluettelo ja lääkärintodistus kohtaan Liitetiedosto.

Hakuaika päättyy 15.4.2019 klo 15. Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille osoitetut hakemukset toimitetaan KirkkoHR -palvelun kautta.

Lisätietoja antavat vt. kirkkoherra Päivi Aikasalo, puh. 0400 393 334 sekä pappisasessori Kari Tiirola, p. 044 7698 233, sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi

Oulu bismagotti duopmokapihttalis lea ohcanláhkai Ohcejoga searvigotti girkohearrá virgi.

Ohcejoga searvigotti searvegodderáđđi lea meroštallan girkohearrá virggi erenoamáš dárbun čuovvovaš iešvuođa:

– dáidu bargat máŋggakultuvrralaš birrasis

Girkohearrá válljejuvvo njuolggo válggain. Girkohearrá virgái ohcci báhppa galgá leat čađahan pastoráladutkosa ja searvigoddebarggu hovdema dutkosa. Virgi gáibida suomagiela erenoamáš njálmmálaš ja čálálaš máhtu sihke ruoŧagiela duhtahahtti ipmirdeami dáiddu. Virgái válljejuvvon olbmos gáibiduvvo suomagiela dáiddu lassin davvisámegiela dáidu dahje čatnašupmi dáiddu skáhppomii.

Ohcamuššii galgá bidjat mielddusin nammagirjeváldosa, mas boahtá ovdan girkohearrá virggi ohcci easttahisvuohta, sihke doaktárduođaštusa (T-skovvi). Ieš ohcamuš čállojuvvo elektrovnnalaš ohcanskovis gieddái Vapaamuotoinen hakemus. Nammagirjeválddus laktojuvvo čuoggái Ansioluettelo ja doaktárduođaštuš čuoggái Liitetiedosto.

Ohcanáigi nohká 15.4.2019 dmu 15. Oulu bismagotti duopmokapihttalii čujuhuvvon ohcamušaid galgá doaimmahit KirkkoHR -bálvalusa bokte.

Lassidieđuid addiba vd. girkohearrá Päivi Aikasalo, tel. 0400 393 334 ja páhppaasessora Kari Tiirola, t. 044 7698 233, šleađgaboastačujuhusat leat hámis ovdanamma.sohkanamma@evl.fi

UTSJOEN SEURAKUNNAN NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRKA

Utsjoen seurakunnassa oli haettavana nuorisotyönohjaajan virka 1.9.2019 alkaen.  Seurakuntaneuvosto valitsi kokouksessaan 28.3. Ville Orjalan nuorisotyönohjaajan virkaan.

Ođđa davvisámegielat biibbaljorgalus almmuhuvvo digihámis.

Lue lisää kohdasta Uutisia seurakunnasta.

Tulevia tapahtumia

Perjantaipuuroa vielä maaliskuun ajan!

 

 

Päivi Aikasalon virkamääräys

Tuomiokapituli päätti 17.4.18 yhden vuoden ajaksi (16.4.2019 saakka) Utsjoen seurakunnan rakennemuutosten perusteella, ettei Utsjoen seurakunnan kirkkoherran virkaa julisteta haettavaksi ja antoi pastori Päivi Aikasalolle viranhoitomääräyksen Utsjoen seurakunnan kirkkoherran virkaan määräaikaisesti ajalle 1.9.2018 – 31.8.2019.

                                                                       * * * * *

 Ohcejoga searvegoddi lea guovttegielat (sápmi ja suopma), áidna searvegoddi Suomas, gos lea sápmelaš eanetlohku.

Utsjoen seurakunta on kaksikielinen (saame ja suomi), ainoa saamelaisenemmistöinen seurakunta Suomessa.

Buresboahtin searvegotti neahttasiidduide ja doaimmaide!

Tervetuloa seurakunnan nettisivuille ja toimintaan!

Pankkiyhteys seurakunnalle tulevia maksuja varten / Báŋkokontu searvegoddái boahtti mávssuide: FI33 5641 8720 0029 29  BIC: OKOYFIHH