Ohcejoga searvegoddi – Utsjoen seurakunta

Ajankohtaista

Kevään tiedote

Kevään tiedote jaetaan koteihin tammikuun lopulla. Lue tiedote tästä.

Utsjoen seurakunnan kevät 2018

Ohcejoga searvigotti girkohearrá virgi, Utsjoen seurakunnan kirkkoherran virka

Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa on haettavana Utsjoen seurakunnan kirkkoherran virka

Utsjoen seurakunnan kirkkoneuvosto on määrittänyt kirkkoherran viran erityiseksi tarpeeksi seuraavan piirteen:

– valmius työskennellä monikulttuurisessa ympäristössä

Kirkkoherra valitaan välittömällä vaalilla.  Kirkkoherran virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon ja seurakuntatyön johtamisen tutkinnon suorittanut pappi.  Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.  Virkaan valittavalta edellytetään suomen kielen taidon lisäksi pohjoissaamen kielen taitoa tai sitoutumista sen hankkimiseen.

Hakemukseen on liitettävä nimikirjaote, josta ilmenee esteettömyys hakea kirkkoherran virkaa, sekä lääkärintodistus (T-lomake).

Hakuaika päättyy 20.2.2018 klo 15.  Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille osoitetut hakemukset toimitetaan KirkkoHR-palvelun kautta.

Lisätietoja antavat vt. kirkkoherra Päivi Aikasalo, puh. 0400 393 334 sekä pappisasessori Kari Tiirola, p. 044 7698 233, sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi

Oulu bismagotti duopmokapihttalis lea ohcanláhkai Ohcejoga searvigotti girkohearrá virgi

Ohcejoga searvigotti girkoráđđi lea meroštallan girkohearrá virggi erenoamáš dárbun čuovvovaš iešvuođa:

– dáidu bargat máŋggakultuvrralaš birrasis

Girkohearrá válljejuvvo njuolggo válggain.  Girkohearrá virgái ohcci báhppa galgá leat čađahan pastoráladutkosa ja searvigoddebarggu hovdema dutkosa.  Virgi gáibida suomagiela erenoamáš njálmmálaš ja čálalaš máhtu sihke ruoŧagiela duhtahahtti ipmirdeami dáiddu.  Virgái válljejuvvon olbmos gáibiduvvo suomagiela dáiddu lassin davvisámegiela dáidu dahje čatnašupmi dáiddu skáhppomii.

Ohcamušši galgá bidjat mielddusin nammagirjeváldosa, mas boahtá ovdan girkohearrá virggi ohcci easttahisvuohta, sihke doaktárduođaštusa (T-skovvi).  Ieš ohcamuš čállojuvvo elektrovnnalaš ohcanskovis gieddái Vapaamuotoinen hakemus. Nammagirjeválddus laktojuvvo čuoggái Ansioluettelo ja doaktárduođaštuš čuoggái Liitetiedosto.

Ohcanáigi nohká 20.2.2018 dmu 15.  Oulu bismagotti duopmokapihttalii čujuhuvvon ohcamušaid galgá doaimmahit KirkkoHR-bálvalusa bokte.

Lassidieđuid addiba vd. girkohearrá Päivi Aikasalo, tel. 0400 393 334 ja páhppaasessora Kari Tiirola, t. 044 7698 233, šleađgaboastačujuhusat leat hámis ovdanamma.sohkanamma@evl.fi

Seurakuntavaalit 25.3.2017

Inarin ja Utsjoen seurakunnissa järjestetään ylimääräiset seurakuntavaalit 25.3. 2018.Vaaleissa valitaan jäsenet Pohjois-Lapin seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon sekä Inarin ja Utsjoen seurakuntien seurakuntaneuvostoihin.  Yhteiseen kirkkovaltuustoon kuuluu 21 jäsentä, Inari 16 – Utsjoki 5.  Utsjoen seurakunnassa pidettävissä vaaleissa valitaan 5 jäsentä yhteiseen kirkkovaltuustoon sekä 8 jäsentä Utsjoen seurakunnan seurakuntaneuvostoon.

Nyt on valitsijayhdistysten perustamisen ja ehdokasasettelun aika. Aika on lyhyt, sillä se päättyy 29.1.2018. Rohkaisemme lähtemään liikkeelle valitsijayhdistysten perustamisessa ja ehdokkaitten asettamisessa seurakuntavaaleihin sekä etsimään myös uusia henkilöitä ehdokkaiksi.

Ohjeet valitsijayhdistyksen perustamiseen ovat tässä:

Valitsijayhdistyksen perustaminen

Ensimmäinen vaalikuulutus:

1. VAALIKUULUTUS YLIMÄÄRÄISISTÄ SEURAKUNTAVAALEISTA

Usein kysyttyjä kysymyksiä:

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ SEURAKUNTAVAALEISTA

 

Päivi Aikasalon virkamääräys

Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on jatkanut määräaikaisen kirkkoherran Päivi Aiksalon virkamääräystä 31.8.2018 saakka.

Satu Näätänen jatkaa vuoden 2018

Kirnnoneuvosto jatkoi Satu Näätäsen työsuhdetta 1.1.2018 – 31.12.2018. Diakonian virka laitetaan uudelleen haettavaksi syksyllä 2018.

Kirkkohallituksen täysistunto kokoontui 19.9. ja perusti Pohjois-Lapin seurakuntayhtymän

Lue lisää kohdasta Uutisia seurakunnasta

Ville Orjala on seurakunnan uusi nuorisotyönohjaaja

Lue lisää kohdasta Uutisia seurakunnasta

                                                                       * * * * *

 Ohcejoga searvegoddi lea guovttegielat (sápmi ja suopma), áidna searvegoddi Suomas, gos lea sápmelaš eanetlohku.

Utsjoen seurakunta on kaksikielinen (saame ja suomi), ainoa saamelaisenemmistöinen seurakunta Suomessa.

Buresboahtin searvegotti neahttasiidduide ja doaimmaide!

Tervetuloa seurakunnan nettisivuille ja toimintaan!

Pankkiyhteys seurakunnalle tulevia maksuja varten / Báŋkokontu searvegoddái boahtti mávssuide: FI33 5641 8720 0029 29  BIC: OKOYFIHH