Ohcejoga searvegoddi – Utsjoen seurakunta

Ajankohtaista

Utsjoen seurakunnassa on haettavana

DIAKONIAN VIRKA

Haemme diakoniatyöntekijää haasteelliseen ja monipuoliseen työhön Utsjoen seurakunnan alueella. Odotamme sitoutunutta, luovaa ja innostunutta työotetta. Virka täytetään 1.1.2019 alkaen.

Viran kelpoisuusehtona on piispainkokouksen hyväksymä diakoniatyöntekijän pätevyys. Palkkaus on kirkon virkaehtosopimuksen vaativuusryhmän 502 mukainen. Työntekijälle on mahdollista maksaa harkinnanvaraista palkanlisää.

Hakijalta edellytetään pohjoissaamen kielen taitoa tai valmiutta sen hankkimiseen sekä oman auton käyttöä. Virassa on kuuden kuukauden koeaika.

Valitun tulee olla konfirmoitu evankelisluterilaisen kirkon jäsen. Ennen työn vastaanottamista on esitettävä lääkärintodistus ja rikosrekisteriote.

Hakemukset: paivi.aikasalo@evl.fi. Hakuaika päättyy pe 19.10.2018 klo 15 mennessä. Lisätietoja Päivi Aikasalo, paivi.aikasalo@evl.fi p 0400 392 224.

Haastattelut järjestetään 31.10.2018

Syksyn toiminnan esite on tässä. Tervetuloa mukaan!

Utsjoen seurakunnan syksy 18

 

 

 

Rakennusavustus

Kirkkohallitus on myöntänyt Pohjois-Lapin seurakuntayhtymälle rakennusavustuksen Vanhan sakastin ja pappilan pihapiirin rakennusten kunnostamiseen. Avustuksen suuruus on 50 800 euroa. Kunnostustyöt on jo aloitettu.

Päivi Aikasalon virkamääräys

Tuomiokapituli päätti 17.4.18 yhden vuoden ajaksi (16.4.2019 saakka) Utsjoen seurakunnan rakennemuutosten perusteella, ettei Utsjoen seurakunnan kirkkoherran virkaa julisteta haettavaksi ja antoi pastori Päivi Aikasalolle viranhoitomääräyksen Utsjoen seurakunnan kirkkoherran virkaan määräaikaisesti ajalle 1.9.2018 – 31.8.2019.

                                                                       * * * * *

 Ohcejoga searvegoddi lea guovttegielat (sápmi ja suopma), áidna searvegoddi Suomas, gos lea sápmelaš eanetlohku.

Utsjoen seurakunta on kaksikielinen (saame ja suomi), ainoa saamelaisenemmistöinen seurakunta Suomessa.

Buresboahtin searvegotti neahttasiidduide ja doaimmaide!

Tervetuloa seurakunnan nettisivuille ja toimintaan!

Pankkiyhteys seurakunnalle tulevia maksuja varten / Báŋkokontu searvegoddái boahtti mávssuide: FI33 5641 8720 0029 29  BIC: OKOYFIHH