Ohcejoga searvegoddi – Utsjoen seurakunta

Ajankohtaista

Seurakunnan kesä! Löydät esitteen alla olevasta linkistä:

Ohcejoga searvegoddi kesä 2018

TONTTEJA MYYNNISSÄ INARIN KIRKONKYLÄLLÄ INARIJÄRVEN LÄHEISYYDESSÄ
Pohjois-Lapin seurakuntayhtymä myy tarjousten perusteella Inarin kirkonkylän saneeratun asemakaavan alueelta Inarijärven läheisyydestä seuraavat tontit: 57/3, 70/1, 88/3 89/1, 89/2, 89/3, ja 89/ 4. Yhteinen kirkkovaltuusto pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjous. Kaupan toteutuminen vaatii yhteisen kirkkovaltuuston päätöksen ja kirkkohallituksen vahvistuksen. Tontteja ei myydä useita samalle ostajalle.
Jos myyntiin tulevasta tontista on jo aiemmin tehty tarjous, se ei ole voimassa alkavalla tarjouskierroksella. Alkavaa myyntiä varten täytyy tehdä uusi tarjous.
Kirjalliset tarjoukset lähetetään suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen: Yhteinen kirkkoneuvosto, Kirkkoherranvirasto, Sairaalantie 5, 99800 Ivalo. Tarjouskuoren voi myös jättää kirkkoherranvirastoon viraston aukioloaikana klo 10-14. Kuoreen merkintä: ostotarjous. Tarjousten tulee olla perillä kirkkoherranvirastossa viimeistään 6.9.2018 klo 14 mennessä, ja ne käsitellään yhteisessä kirkkoneuvostossa 19.9.2018. Kartta myytävistä tonteista on osoitteessa www.inarinseurakunta.fi ja www.utsjoenseurakunta.fi. Lisätietoja antaa talouspäällikkö Katja Kiviniemi, katja.kiviniemi@evl.fi. tai kirkkoherra Tuomo Huusko, tuomo.huusko@evl.fi.

Pohjois-Lapin seurakuntayhtymän puolesta Tuomo Huusko, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja.

Yhteiselle kirkkoneuvostolle tulleet tarjoukset avataan 7.9.2018 klo 12 pidettävässä avauskokouksessa, jossa läsnä ovat kirkkoherra Huusko, talouspäällikkö Kiviniemi ja sihteeri. Kokouksen pöytäkirja on nähtävillä kirkkoherranvirastossa. Tarjousten perusteella laaditaan yhteisen kirkkoneuvoston kokoukseen 19.9.2018 esitys.

Rakennusavustus

Kirkkohallitus on myöntänyt Pohjois-Lapin seurakuntayhtymälle rakennusavustuksen Vanhan sakastin ja pappilan pihapiirin rakennusten kunnostamiseen. Avustuksen suuruus on 50 800 euroa. Kunnostustyöt on jo aloitettu.

Inarin seurakunnassa on haettavana

NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRKA

Virka täytetään 1.11.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Virka pitää sisällään kaikkia keskeisiä nuorisotyön ja varhaisnuorisotyön tehtäviä seurakunnassa, sekä verkostoyhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Työtehtävät painottuvat nuorisotyönohjaajien keskinäisen työnjaon perusteella.

Viran kelpoisuusehtona on piispainkokouksen hyväksymä kirkon nuorisotyönohjaajan tutkinto. Inarin seurakunta kuuluu saamelaisten kotiseutualueeseen ja on kaksikielinen. Viranhaltijalta edellytetään saamen kielen taitoa tai sitoutumista sen hankkimiseen.

Valitun tulee olla konfirmoitu ja suomen ev.-lut.kirkon jäsen. Viran palkkaus on vaativuusryhmän 502 mukainen. Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, sekä viran vahvistamista varten rikosrekisteriote (RLL 6 § 2). Valinnassa sovelletaan 6 kk koeaikaa.

Kirjalliset hakemukset liitteineen toimitetaan 24.8.2018 klo 14 mennessä osoitteeseen: Inarin seurakunta. Seurakuntaneuvosto. Sairaalantie 5, 99800 Ivalo. Kuoreen merkintä ”Nuorisotyönohjaajan virka”.

Lisätietoja antaa nuorisotyönohjaaja Viivi Törmänen, viivi.tormanen@evl.fi. ja talouspäällikkö Katja Kiviniemi, katja.kiviniemi@evl.fi.

Seurakuntavaalit 25.3.2017

Inarin ja Utsjoen seurakunnissa järjestettiin ylimääräiset seurakuntavaalit 25.3. 2018.Vaaleissa valittiin jäsenet Pohjois-Lapin seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon sekä Inarin ja Utsjoen seurakuntien seurakuntaneuvostoihin.  Yhteiseen kirkkovaltuustoon kuuluu 21 jäsentä, Inari 16 – Utsjoki 5.  Utsjoen seurakunnassa pidetyissä vaaleissa valittiin 5 jäsentä yhteiseen kirkkovaltuustoon sekä 8 jäsentä Utsjoen seurakunnan seurakuntaneuvostoon.

Ennakkoon äänesti 116 ja vaalipäivänä 63 äänestäjää, yhteensä 179. Äänioikeutettuja oli 779. Äänestysprosentti oli 22,98 %.

Yhteisen kirkkovaltuuston vaalissa hyväksyttyjä äänestyslippuja oli 171. Hylkäämisprosentti 4,5 %. Seurakuntaneuvoston vaalissa hyväksyttyjä äänestyslippuja oli 168. Hylkäämisprosentti 6,1 %.

Utsjoen seurakunnan edustajaksi (viisi edustajaa) Pohjois-Lapin seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkoneuvostoon valitut (vertauslukujen määräämässä järjestyksessä, suluissa henkilökohtainen äänimäärä)

Väinö Guttorm (35), Marketta Vuolab (24), Osmo Niittyvuopio (20), Maarit-Sofia Harjunen (18) ja Jouni Esa Nousuniemi (17)

 Utsjoen seurakunnan seurakuntaneuvoston (kahdeksan edustajaa) valitut (vertauslukujen määräämässä järjestyksessä, suluissa henkilökohtainen äänimäärä)

Väinö Guttorm (37), Maarit-Sofia Harjunen (28), Marketa Vuolab (27), Jouni Esa Nousuniemi (17), Veikko Guttorm (14), Tarja Halonen (13), Ursula Waltari (7) ja Pentti Morottaja (20).

Tässä vaalin tulos kokonaisuudessaan:

Pohjois-Lapin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto, Utsjoen edustajat:Utsjoen vaalitulos, yht valtuusto

Utsjoen seurakunnan seurakuntaneuvosto: Utsjoen vaalitulos, seurakuntaneuvosto

Päivi Aikasalon virkamääräys

Tuomiokapituli päätti 17.4.18 yhden vuoden ajaksi (16.4.2019 saakka) Utsjoen seurakunnan rakennemuutosten perusteella, ettei Utsjoen seurakunnan kirkkoherran virkaa julisteta haettavaksi ja antoi pastori Päivi Aikasalolle viranhoitomääräyksen Utsjoen seurakunnan kirkkoherran virkaan määräaikaisesti ajalle 1.9.2018 – 31.8.2019.

                                                                       * * * * *

 Ohcejoga searvegoddi lea guovttegielat (sápmi ja suopma), áidna searvegoddi Suomas, gos lea sápmelaš eanetlohku.

Utsjoen seurakunta on kaksikielinen (saame ja suomi), ainoa saamelaisenemmistöinen seurakunta Suomessa.

Buresboahtin searvegotti neahttasiidduide ja doaimmaide!

Tervetuloa seurakunnan nettisivuille ja toimintaan!

Pankkiyhteys seurakunnalle tulevia maksuja varten / Báŋkokontu searvegoddái boahtti mávssuide: FI33 5641 8720 0029 29  BIC: OKOYFIHH