Ohcejoga searvegoddi – Utsjoen seurakunta

Buorre ođđa jagi! Hyvää uutta vuotta!

Ajankohtaista

KARIGASNIEMEN KAPPELIN SUNTION TOIMI 

Utsjoen seurakunta julistaa haettavaksi Karigasniemen kappelin suntion toimen 25.1.2017 mennessä.

Suntion toimi on 25 prosenttinen sivutoiminen ja osa-aikainen. Toimi on työaikalainsäädännön alainen. Viikoittainen työtuntimäärä on 9,5 tuntia (KirVESTES 2014 – 2016 § 181). Palkkaus on 25 % kirkon työehtosopimuksen mukaisen palkkaryhmä 401:n peruspalkasta. Toimeen valittavan tulee antaa seurakunnalle hyväksyttävä lääkärintodistus ja esittää rikosrekisterin ote.

Toimi tulee ottaa vastaan 1.2.2017 tai sopimuksen mukaan.

Hakemukset tulee osoittaa Utsjoen seurakunnan kirkkoneuvostolle ja lähettää kirjeellä Utsjoen seurakunnan kirkkoherranvirastoon osoitteella Sairaalantie 5, 99800 Ivalo tai sähköpostilla eila.seipajarvi@evl.fi tai jouko.lepisto@evl.fi. Tehtävänkuvauksen ja tarkemmat tiedot palkkauksesta saa edellämainituista sähköpostiosoitteista tai puhelimitse: Talouspäällikkö Eila Seipäjärvi 0405074564 tai Vt. kirkkoherra Jouko Lepistö 0400398012.

13.1.2017 Jouko Lepistö, vt. kirkkoherra

Sámi albmotbeaivvi meassu 5.2.2017

Sámi álbmotbeaivvi meassu Ohcejoga girkus so 5.2. d. 11 / Saamelaisten kansallispäivän messu Utsjoen kirkossa su 5.2. klo 11. Erva Niittyvuopio, Annukka Hirvasvuopio-Laiti, Anna Näkkäläjärvi-Länsman

Hallinto

Utsjoen seurakunnan kirkkovaltuusto on kokouksessaan 15.12.2016 päättänyt:

esittää Inarin kirkkovaltuustolle, että Utsjoen ja Inarin kirkkovaltuustot esittäisivät Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille, että se esittäisi kirkkohallitukselle seurakuntajaon muutosta siten, että Utsjoen seurakunta liitettäisiin kappeliseurakuntana Inarin seurakuntaan ja että tuomikapituli asettaisi selvitysmiehen laatimaan yhdistymissopimusta seurakuntien yhdistymisestä.

* * * * *

 Ohcejoga searvegoddi lea guovttegielat (sápmi ja suopma), áidna searvegoddi Suomas, gos lea sápmelaš eanetlohku.

Utsjoen seurakunta on kaksikielinen (saame ja suomi), ainoa saamelaisenemmistöinen seurakunta Suomessa.

Buresboahtin searvegotti neahttasiidduide ja doaimmaide!

Tervetuloa seurakunnan nettisivuille ja toimintaan!

Pankkiyhteys seurakunnalle tulevia maksuja varten / Báŋkokontu searvegoddái boahtti mávssuide: FI33 5641 8720 0029 29  BIC: OKOYFIHH