Ohcejoga searvegoddi – Utsjoen seurakunta

Ajankohtaista

Suntio Janne Aikion läksiäiset 26.2.

Seurakuntaa pitkään palvelleen suntion ja kanttorin Janne Aikion läksiäisiä vietetään sunnuntaina 26.2. Utsjoen kirkossa vietetään messu klo 11.00 alkaen. Messun jälkeen on lounas Yhteisvastuu-teemalla klo 12.30 Utsjokisuun koulun ruokasalissa. Lounaan päättää Jannen lähtökahvit. Tervetuloa mukaan kiittämään Jannea.

Kirkolliset toimitukset ja papisto helmi-maaliskuussa 2017

Inarin papisto toimittaa helmi-maaliskuun ajan Utsjoen seurakunnan messut ja kirkolliset toimitukset. Pappien varaaminen kasteisiin, avioliittoon vihkimisiin ja hautaan siunaamisiin tapahtuu kirkkoherranviraston kautta p. +358 40 760 4202. Vt. kirkkoherrana toimii 31.3. saakka Jouko Lepistö.

Oulun hiippakunta on antanut seuraavan viranhoitomääräyksen: Pastori Päivi Aikasalo Utsjoen seurakunnan kirkkoherran virkaan määräaikaisesti ajalle 1.4. – 31.12.2017.

UTSJOEN SEURAKUNNAN UTSJOEN SUNTION TOIMI

 Utsjoen seurakunta julistaa haettavaksi Utsjoen suntion toimen 28.2.2017 mennessä.

Suntion toimi on 55 prosenttinen päätoiminen ja osa-aikainen. Toimi on työaikalainsäädännön alainen. Viikoittainen työtuntimäärä on 21 tuntia (KirVESTES 2014 – 2016 § 181). Palkkaus on 55 % kirkon työehtosopimuksen mukaisen palkkaryhmä 401:n peruspalkasta. Toimeen valittavan tulee antaa seurakunnalle hyväksyttävä lääkärintodistus ja esittää rikosrekisterin ote.

Toimi tulee ottaa vastaan 15.3.2017 tai sopimuksen mukaan.

Hakemukset tulee osoittaa Utsjoen seurakunnan kirkkoneuvostolle ja lähettää kirjeellä Utsjoen seurakunnan kirkkoherranvirastoon osoitteella Sairaalantie 5, 99800 Ivalo tai sähköpostilla eila.seipajarvi@evl.fi tai jouko.lepisto@evl.fi. Tehtävänkuvauksen ja tarkemmat tiedot palkkauksesta saa edellä mainituista sähköpostiosoitteista tai puhelimitse: Talouspäällikkö Eila Seipäjärvi 0405074564 tai Vt. kirkkoherra Jouko Lepistö 0400398012.

                                            9.2.2017 Jouko Lepistö, vt. kirkkoherra

OHCEJOGA SEARVEGOTTI OHCEJOGA GIRKOVERDDE DOAIBMA

 Ohcejoga searvegoddi almmuha ohcanláhkai Ohcejoga girkoverdde doaimma 28.2.2017 rádjai.

Girkoverdde doaibma lea 55 prosentasaš, ollesáigásaš ja oasseáigásaš. Doaibma lea bargoáigeláhkaásaheami vuollásaš. Vahkkosaš bargodiibmomearri lea 21 diimmu (KirVESTES 2014 – 2016 § 181). Bálká lea 55 % girku bargoeaktosoahpamušas dárkkuhuvvon bálkáluohká 401:a vuođđobálkkás. Doibmii válljejuvvon bargi galgá doaimmahit searvegoddái dohkálaš doaktárduođaštusa ja ovdanbuktit rihkusregisttarváldosa.

Doaimma galgá vuostáiváldit 15.3.2017 dahje soahpamuša mielde.

Ohcamušaid galgá čujuhit Ohcejoga searvegotti girkoráđđái ja sáddet reivve Ohcejoga searvegotti girkohearrádoaimmahahkii čujuhusain Sairaalantie 5, 99800 Avvil dahje šleađgaboasttain eila.seipajarvi@evl.fi dahje jouko.lepisto@evl.fi.  Bargogovvádusa ja dárkilut dieđuid bálkkás oaččot ovdalis máinnašuvvon šleađgaboastačujuhusain dahje telefovnna bokte: Ekonomiijahoavda Eila Seipäjärvi 0405074564 dahje Vd. girkohearrá Jouko Lepistö 0400398012.

                                                                       9.2.2017 Jouko Lepistö, vd. girkohearrá

Sámi albmotbeaivvi meassu 5.2.2017

Sámi álbmotbeaivvi meassu Ohcejoga girkus so 5.2. d. 11 / Saamelaisten kansallispäivän messu Utsjoen kirkossa su 5.2. klo 11. Erva Niittyvuopio, Mari Valjakka, Annukka Hirvasvuopio-Laiti, Anna Näkkäläjärvi ja mánát. Messun päätteeksi kahvit. Ota oma kuksa mukaan!

Piispa vierailee Utsjoella 5.3.2017

Piispanmessu Utsjoen kirkossa 5.3. klo 11.00. Messun jälkeen seurakuntatilaisuus Utsjoen seurakuntatalolla. Tilaisuudessa mahdollisuus keskustella piispan kanssa ja esittää kysymyksiä. Messuun järjestetään kyyditys Karigasniemestä ja Nuorgamista. Ilmoittautumiset kyyditykseen diakoni Irma Alastalolle p. +358 40 844 6259.

Hallinto

Utsjoen seurakunnan kirkkovaltuusto on kokouksessaan 15.12.2016 päättänyt:

esittää Inarin kirkkovaltuustolle, että Utsjoen ja Inarin kirkkovaltuustot esittäisivät Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille, että se esittäisi kirkkohallitukselle seurakuntajaon muutosta siten, että Utsjoen seurakunta liitettäisiin kappeliseurakuntana Inarin seurakuntaan ja että tuomikapituli asettaisi selvitysmiehen laatimaan yhdistymissopimusta seurakuntien yhdistymisestä.

* * * * *

 Ohcejoga searvegoddi lea guovttegielat (sápmi ja suopma), áidna searvegoddi Suomas, gos lea sápmelaš eanetlohku.

Utsjoen seurakunta on kaksikielinen (saame ja suomi), ainoa saamelaisenemmistöinen seurakunta Suomessa.

Buresboahtin searvegotti neahttasiidduide ja doaimmaide!

Tervetuloa seurakunnan nettisivuille ja toimintaan!

Pankkiyhteys seurakunnalle tulevia maksuja varten / Báŋkokontu searvegoddái boahtti mávssuide: FI33 5641 8720 0029 29  BIC: OKOYFIHH